TEAM™ Trident: Enerji Dağılımlı Spektrometre (EDS), Elektron Gerisaçılım Difraksiyonu (EBSD), ve Dalgaboyu Dağılımlı Spektrometre (WDS)

Bilim insanları insan yapımı ve doğada oluşan materyallerin fiziksel özelliklerini, morfolojisini, kimyasını ve kristal yapısını gerçekten belirlemek için uzun zaman harcadı. Bir çok çalışmada kompozisyon ve yapının mikro - skalada incelenmesi son derece önemli hale geldi. Elektron mikroskobunun kullanılması ile birlikte, bilim insanları EDS, EBSD ve WDS' i de içeren çok sayıda tekniği kullanabilir hale geldi. 

TEAM™ Trident EDS, EBSD ve WDS' teki son gelişmeleri tek bir analitik araçta kombine eder. TEAM™ analiz yazılımındaki kullanımı kolay akıllı özellikler ile, herbir teknik bağımsız olarak kullanılarak optimize edilebilir veya kapsamlı veri toplanmasına ve bu sayede farklı teknikler arasında paylaşılacak şekilde bezersiz bir şekilde entegre edilebilir 

TEAM™ Trident: Komple Malzeme Karakterizasyon Sistemi

  • Enerji Dağılımlı Spektrometre (EDS)
  • Elektron Gerisaçılım Difraksiyonu (EBSD)
  • Dalgaboyu Dağılımlı Spektrometre (WDS)

EDS, EBSD ve WDS analitik tekniklerinin tek bir platformda entegrasyonu ile, TEAM™ Trident Analiz Sistemi komple malzeme karakterizasyonu çözümü sağlar. Mükemmel entegrasyon farklı tekniklerin data toplamasını ve paylaşmasını sağlar. Herbir teknik bağımsız olarak kullanılarbilir, veya daha önce elde ulaşılamayan sonuçların elde edilmesi için entegre edilebilir.