Anatek, 31 Mayıs 2017' ye kadar geçerli yeni Trace sertifikasını aldı

Anatek Analitik Ltd. Şti. TRACE INTERNATIONAL' dan yeni TRACE sertifikasını aldı. Yeni sertifika 31 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerli. TRACE International Inc. kaynakları çok uluslu şirketler ve onların ticari aracıları (satış acenteleri, temsilcileri, danışmanlar, distribütörler, tedarikçiler, vb) için pratik ve maliyet-etkin anti-rüşvet uyumluluk çözümleri sağlamak için çalışan ve amacı gütmeyen bir kuruluştur.

TRACE INTERNATIONAL kendi bünyesinde birçok ana hizmeti, servisi veya ürünü sunar. Bunlardan bazıları, ticari iştirak ve aracılar için durum ve hizmet raporları, uyumluluk politikası modellemeleri gibi servislerin yanı sıra yerel sosyo-kültürel klavuzlar, online kişisel yolsuzluk eğitimi uygulamaları ve deneyim raporlamalarını da kapsayan bir online yerel-yabancı ticari kanunları arşiv merkezi hizmetidir. TRACE programı çok uluslu şirketler açısından zaman kaybına yol açan ve maliyeti kabarık kurumsal uyumluluk süreçlerine pratik ve düşük maliyetli bir alternatif sunar. İştirakler için uluslararası bir ticari iş güdüm yaratan ve pazarlama avantajı kuran TRACE, ticari iştirakleri ile firmalar arasında bir köprü kurar. TRACE çok uluslu şirketler için giderek daha pahalı ve zaman alıcı hale gelen kurumsal uyum için pratik ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. TRACE ticari aracılar ve uluslararası iş yapan şirketler arasında bir köprü oluşturarak bir pazarlama avantajı sunuyor. Daha deyatlı bilgi için https://secure.traceinternational.org adresini ziyaret edebilirsiniz.