WDS artık Takımın (TEAM) bir parçası!

Dalgaboyu Dağılım Spektroskopisi (WSD) nin TEAM™ Analiz Sistemine dahil olması ile birlikte, The addition of Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS) to the TEAM™ Analiz Sistemine eklenmesi ile birlikte Enerji Dağılımı Spektroskopisi (EDS), Elektron Geri Saçılım Difraksiyonu (EBSD) ve WDS tek bir arayüzden kontrol edilebilir, daha sürekli ve analizleri daha hızlı yapabilecek hale geldi.


TEAM™ WDS Analiz Sistemi

TEAM™ WDS Analiz Sistemi, TEAM™ yazılımını bir paralel demet WDS spektrometresi ile birlikte kullanır. EDS analizlerini hafif elementlerde ve element çakışmalarının olduğu yerlerde desteklemek için mikroanalizstler dalgaboyu dağılımlı x-ışını spektrometresine (WDS) sıkça başvurur. WDS in hassasiyetinin daha yüksek olması, pik çakışmalarının kolay ayırt edilebilmesini, eser elementlerin kolayca belirlenmesini ve bu sayede kullanıcının kimyasal yapının net bir resmini çekmesini sağlar. kalitatif ve kantitatif analizler yapılabilir.

Spektrometre Donanımı: TEAM™ WDS iki farklı paralel-beam spektrometresi sunar,  LEXS - Düşük Enerjili X Işını Spektrometresi ve  TEXS High Precision (HP) - Geçiş Elementi X- Işını Spektrometresi.

       * LEXS, paralel demet üretimi için yüksek miktarda sinyal toplayabilecek optik ile donatılmıştır ve çok iyi hafif element performansı ve 100 eV dan 2400 eV' a (B Ka dan S Ka' ya ) enerji aralığına sahiptir.

       * TEXS HP paralel X- ışını demeti üretimi için kapiler optiğe sahiptir ve düşük enerji ve geçiş elementlerini kapsayacak şekilde 150 eV' dan 10 keV' a (B Ka to Cu Ka) optimize edilmiştir.

       * LEXS ve TEXS sistemlerinin her biri standart olarak beş difraksiyon kristali ile gelir ve kullanıcıya özel uygulama gereksinimlerini çözmeyi hedefler.

       * Sistemin mekanik tasarımı, çoğu taramalı elektron mikroskobunun (SEM) EDS portuna takılabilecek şekilde yapılmıştır, bu sayede alternatif WDS sistemlerine göre sistem konfigürasyonunda esneklik sağlar.

TEAM™ WDS   Analiz Yazılımı: TEAM™ WDS, WDS analizi için komple mikroskop optimizasyonu sağlayan otomatik odaklama rutini Smart Focus' u içerir. Bu özellik, WDS optiğine göre tabla pozisyonunu optimize ederek herbir element için en yüksek şiddetin alınmasını sağlar. Smart Focus, daha ilk iterasyonda en yüksek data kalitesini sağlayarak daha yüksek hız ve kullanım kolaylığı ile WDS analizi yapılmasını sağlar. Smart Focus ile, kullanıcı basitçe enerji aralığını ya da elementini seçerek, EDS pik çakışmasını üç tıklama ile optiğin odağı ile endişelenmeden çözebilir.

Uygulamalar

TEAM™ WDS şu durumlarda mükemmel bir çözümdür:

       * Düşük voltaj mikroanalizi - X- ışınları 5 keV nin altında ise, WDS' in çözünürlüğü,  kalitatif veya kantitatif analizlerde, istenilen doğruluğa ulaşabilmek için gereklidir.

       * Pik çakışmaları - Özellikle  4 keV ve 10 keV enerji aralığında, geçiş elementlerinin K çizgileri ile bazı elementlerin L çizgileri çakışır.

        * İz analizi - Bilim insanları kompleks bir matrisdeki iz element seviyeleri ile ilgilenebilir.


TEXS

Geçiş X - ışını spektrometresi (TEXS), paralel demet operasyonu için tasarlanmış x- ışını optiğine sahip bir WDS spektrometresidir. TEXS 10 keV' den 150 keV' ye kadar geçiş elementlerini ve düşük enerjileri kapsayacak şekilde optimize edilmiştir.


TEXS

TEXS HP bir paralel demet sprektrometresidir (PBS) ve kapiler optik (Yüksek Toplama Optiği (HCO)  yerine) içerir, bu sayade 50 eV tan 10 keV' a (B Kα dan Cu Kα' ya) bir enerji aralığı verir. TEXS, düşük enerji ve geçiş elementi enerjileri içi optimize edilmiştir.

      * Sezgisel ve kullanımı kolay TEAM™ yazılımı

      * Standart EDS portlarına kolay kurulum için kompakt spektrometre tasarımı

      * Düşük ağırlık - 45 lbs (20.5 kg).

      * Uygulamalar için optimize edilmiş standart beş difraktör.

      * Yoğun paralel demet üretebilmek için kapiler optik.

      * Geçiş elementlerindeki çoğu α/β çakışmalarını çözer.

      * Smart Focus rutini, spektrometrenin optimum performansına ulaşabilmesi için tabla yüksekliğini otomatik olarak ayarlayarak WDS sinyalini odaklar


LEXS

Düşük enerji x- ışını spektormetresi (LEXS) paralel demet operasyonu gerçekleştirmeye uygun  x - ışını optiğine sahip bir WDS spektrometresidir. LEXS, düşük enerji uygulamarına göre optimize edilmiştir ve 5 keV' ye kadar uyarılma voltajları için optimize edilmiştir.

LEXS

LEXS Özellikleri:

      * Sezgisel ve kullanımı kolay TEAM™ yazılımı     

      * Standart EDS portlarına kolay kurulum için kompakt spektrometre tasarımı

      * Düşük ağırlık - 45 lbs (20.5 kg).

      * Uygulamalar için optimize edilmiş standart beş difraktör.

      * Yoğun paralel demet üretebilmek için tasarlanmış x- ışını aynaları.

      * Düşük enerji uygulamalarını içerebilmek için optimize edilmiş - 5 keV' ye kadar olan uyarılma enerjileri için ideal.

      * Smart Focus rutini, spektrometrenin optimum performansına ulaşabilmesi için tabla yüksekliğini otomatik olarak ayarlayarak WDS sinyalini odaklar