Elektron Gerisaçılım Difraksiyonu (EBSD)

TEAM EBSD Analiz Sistemi

EDAX’ ın TEAM™ EBSD Analiz Sistemi kristal mikroyapısının analizi için geliştirilmiş en kapsamlı sistemdir. Taramalı elektron mikroskubu (SEM) ile elde edilen Elektron Gerisaçılım Difraksiyonu (EBSD) paternlerinin tekli ve polifazlı kristal malzemelerden toplanması ve analizi ile kristalografik oryantasyon, gren sınırı karakteri, ve faz dağılımını içeren sonuçlar elde edilebilir. EAM™ EBSD Analiz Sistemi TEAM™ yazılım platformunun kullanım kolaylığını OIM™' in analitik gücü ile birleştirerek tüm kullanıcılar için gerekli kristal yapısı karakterizasyonunu sağlar.

Hikari XP EBSD Kamera TEAM EBSD Analiz sistemi

EDAX' ın yüksek hızlı ve yüksek hassasiyete sahip Hikari XP' si tüm EBSD uygulamalarını içerecek kapasiteye ve olağan dışı performansa sahip yeni nesil bir EBSD kameradır. Hikari XP ile, kullanıcılar artık hız ve hassasiyet arasında seçim yapmak zorunda değildir. Hikari XP zorlu nano-analiz koşullarında, çıktı sınırlı iken bile yüksek data toplama hızıyla ve indeksleme oranlarıyla sağlar. Hikari XP etkin SEM kullanımı için saniyede 1.000 indekslenmiş noktaya kadar eş zamanlı data toplama ve işleme hızına ulaşabilir

DigiView EBSD Kamera

EDAX' ın DigiView' i çok yönlü yüksek çözünürlüklü dijital bir kameradır. CCD sensörü özellikle yüksek Kuantum Etkinliğine (QE) sahiptir, mavi - yeşil spektrum bölgesinde pik için optimize edilmiş fosfor kaplaması sayesinde EBSD uygulamalarında daha yüksek hassasiyet sağlar.

İleri Saçılma Dedektörü (FSD)

Malzeme tasarımı için kritik olan gerilme gradiyentleri ve deformasyonları karakterize etmede mikroyapıyı nitel olarak incelemek ve EBSD verisinin alınması için bölgedeki mikroyapıyı önizleme yapmak için FSD ideal bir analitik araçtır.