TEAM™ Neptune: Enerji Dağılımlı Spektrometre (EDS) ile Dalgaboyu Dağılımı Spektrometresinin (WDS) mükemmel entegrasyonu

EDS ve WDS mikroanaliz tekniklerinin kombinasyonu bilim insanlarına örneklerinin kimyasal kompozisyonlarını daha iyi anlama imkanı verir. TEAM™ Neptune EDS' in analiz özellikleri ile WDS' in gelişmiş kantitatif ve kalitatif analiz kapasitesinin mükemmel kombinasyonunu ileri seviyede karakterizasyon sonuçları için tek ve kolay kullanımlı ara yüzü ile sağlar

TEAM™ Neptune: Yüksek Çözünürlük ile Hassasiyetin Gerektiği Yerlerde Gelişmiş Kimyasal Analiz için

  • Enerji Dağılımlı X- Işını Spektroskopisi (EDS)
  • Dalgaboyu Dağılımlı X- Işını Spektroskopisi (WDS)

EDS ve WDS analitik tekniklerinin tek bir platformda entegre edilmesi sayesinde, TEAM™ Neptune Analiz Sistemi EDS' in güç ve esnekliği ile WDS' in çözünürlük, hassassiyet ve dedeksiyon limitlerini bir arada sağlar. İki teknik birlikte X-ışını mikroanaliz kapasitesini arttırırken en zorlu analiz problemleri için çözümler sunar. Herbir teknik bağımsız olarak kullanılabilir veya daha önce erişilemeyen sonuçlara ulaşmak için entegre edilebilirler