TEAM™ Pegasus: Entegre Enerji Dağılımlı Spektrometre (EDS) ve Elekron Gerisaçılım Difraksiyonu  (EBSD) 

İster insan yapımı isterse doğal bir malzemeyi tam olarak anlamak için, bilimadamları onun fiziksel özellikleri, morfolojisi, kimyası ve kristalografisi arasındaki ilişkiyi anlamak ister. 

TEAM™ Pegasus enables the simultaneous collection of EDS (chemistry) and EBSD (crystallography) data, allowing direct correlation between the elemental content and microstructural aspects of the material being studied. 

TEAM™ Pegasus EDS (kimyasal) ve EBSD (kristalografig) datanın eş zamanlı toplanmasını olası hale getirirken, çalışılan malzemenin elemental içeriği ile mikroyapısal görünümü arasında doğrudan korelasyon yapılmasını da sağlar.

Orientation Imaging Microscropy (OIM™)' nin gücü TEAM™ kolaylığı ile TEAM™ Pegasus' ta birleşti


EDS ve EBSD Entegre Sistemimizle tanışın

?