G.O.P Üniversitesinde 2007 yılında kurulan 400 MHz NMR sistemi yeni binaya taşındı

       G.O.P. üniversitesinde 2007 yılında kurulmuş olan ve 2015 yılı içinde Quench olan 400 MHz' lik NMR sistemi, bulunduğu eski binada demonte edilip, yeni araştırma merkezine taşındı.

Cihazın yeni yerine taşınmasının ardından soğutma ve enerji verme işlemleri tamamlanıp çalışır hale getirildi.

Çalışır hale getirilen sistem, testleri yapıldıktan sonra tam fonksiyone şekilde hizmete sokuldu